OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 모스오리진 타월 아이보리&세피아
Serendipity, Towel / Ivory&Sepia
판매가 15,000원

모스오리진 세렌디피티 타월 아이보리&세피아
환경을 생각한 대나무 추출 100%의 뱀부얀 소재로
일상의 순간을 더욱 가치있게 채워주는 프리미엄 타월입니다.
Serendipity(=우연한 발견)의 뜻처럼 온전한 쉼의 가치를 발견하고
당신의 회색빛 라이프를 자연의 색으로 채우세요.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

QTY
증가 감소
상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품

 • MESSAGE CARD

  1원

   • LETTERING

   • QTY
    증가 감소
  • 옵션 선택
 • SHOPPING BAG

  1,000원

   • SHOPPING BAG

   • QTY
    증가 감소
  • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
모스오리진 타월 아이보리&세피아
Serendipity, Towel / Ivory&Sepia
수량증가 수량감소 15000 (  750)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

바로구매 품절
 • Review (1)

  REVIEW

  LIST Write Review

  1 최**** / 24.03.19 114
  1. 1
 • Return Info

  배송안내
  오후 2시까지 주문은 당일 출고 원칙으로 하며, 오후 2시 이후 주문은 익일 출고됩니다.
  토, 일요일 주문건은 배송사의 휴무로 월요일에 출고됩니다.

  교환 · 반품안내
  상품 수령 후 상품이 훼손되지 않은 경우에 한해서 14일 이내 반품이 가능합니다.
  고객님의 단순변심으로 인한 반품인 경우에는 왕복 배송비(6,000원)를 부담하셔야 하며, 상품 불량으로 인한 반품인 경우에는 자사측에서 부담합니다.
  ※ 상세주소 미기재시, 택배사 측에서 리턴되는 반품건은 고객님께서 부담하셔야 합니다.

  교환 · 반품 불가 사유
  - 상품 포장 손상 및 개봉, 사용한 경우
  -배송일로부터 7일(화장품류)이 경과한 경우
  -교환 또는 반품 요청 후 5일 이내에 도착하지 않은 경우
  -고객님의 부주의로 상품이 파손 및 손상된 경우
  -상품 파손 및 손상이 없는 화장 소품은 불가
  -상품의 겉포장이 손상되거나 분실한 경우
  -부작용으로 인한 교환 및 반품 요청 시 피부과 진단서가 제출되지 않은 경우
  -부작용으로 인한 교환 및 반품 요청 시 배송일로부터 30일이 지난 경우

  소비자 상담관련 전화번호
  02) 6271 - 1001 / 월 - 금요일 오후 5시까지 상담 가능합니다. (공휴일 제외)


모스오리진 세렌디피티 타월 아이보리 & 세피아

Serendipity ° towel / Ivory & Sepia

지구를 생각한 친환경 소재의 프리미엄 타월


01. 제품명: 세렌디피티 타월
02. 소재: 뱀부얀 100%
03. 주량: 200g
04. 규격: 가로 45 x 세로 90 (cm)
05. 색상: 아이보리&세피아
06. 제조: 대한민국

Serendipity, moss
세렌디피티, 모스